Gravetillatelse og kabelpåvisning

Hvis du skal grave, er det svært viktig at du først skaffer deg en gravetillatelse!

Alle gravehenvendelser for Lofotkraft Bredbånd skal registreres i portalen lofoten.kabelibakken.no.

Når du har registrert gravemeldingen, vil du umiddelbart motta kartlagt og generell informasjon om gravemeldingen til den epostadressen du har oppgitt. Der finner du også epostadresse for eventuell bestilling av kabelpåvisning.

For å bestille kabelpåvisning, videresend eposten du har mottatt, til oppgitt adresse for kabelpåvisning. Det er viktig at du videresender eposten du har mottatt, sånn at emnefeltet beholdes og vi ser hvilken gravemelding kabelpåvisningen gjelder for.

Bestilling av kabelpåvisning gjøres minimum 7 dager i forkant av når du ønsker dette utført, og planlagte påvisninger utføres primært på torsdager

Kabelpåvisning for planlagte oppgaver utføres primært på torsdager. Lofotkraft Bredbånd tar kontakt med kunde/entreprenør for å avtale tidspunkt for påvisning. Vær oppmerksom på at utført kabelpåvisning er gyldig i en måned. Entreprenør/kunde har selv ansvaret for å vedlikeholde merkingen når vi har påvist kabel.

Gratis i arbeidstiden. I arbeidstiden er alle våre tjenester i forbindelse med kabelpåvisning gratis. Men du må selv dekke kostnadene når tjenester av denne typen utføres utenfor arbeidstid. Spør før du graver!