Lofotkraft Bredbånd presenterer Fiber fondet
Ildsjelene i Lofotkraft Bredbånd, f.v. Trine Husjord, Morten André L. Jenssen, Ida Malnes, Espen Thorvaldsen, Per Gunnar Jensen og Fredrik Horn. Foto: Tore Berntsen.

Lofotkraft Bredbånd har samlet sin støtte til lokal frivillighet i det nye Fiberfondet. Fra 2024 gir vi inntil 10.000 kroner til søkere blant lag og foreninger. Har du et prosjekt som støtter opp om lokalmiljøet, for eksempel idrett, fritidsaktiviteter, inkludering eller holdningsskapende arbeid, så er du velkommen til å søke.

– Lofotkraft Bredbånd ønsker å bidra til å gjøre Lofoten til en mer attraktiv plass å bo og leve for hele familien, sier daglig leder Espen Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd.

Selskapet, som er eid av Lofotkommunene Vågan, Flakstad, Vestvågøy, Moskenes, Værøy og Røst, har i en årrekke delt ut sponsormidler til ulike lag, foreninger og kulturarrangement som har søkt om dette.

– Fra og med i år setter vi dette i et større system og er stolte over å kunne fortelle at vi nå lanserer Fiberfondet. Gjennom Fiberfondet kan man søke støtte på inntil 10.000 kroner, sier Thorvaldsen.

Søknadsfristen 9. juni 2024.

Hvem kan søke?

Alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Lofoten som stimulerer til aktivitet og/eller som er til glede for mange i nærmiljøet kan søke om sponsormidler på inntil kr 10.000,- fra Lofotkraft Bredbånd.

Betingelser

  • Søknad må leveres innen fristen, fylles ut i sin helhet, og gjelde sponsormidler som skal brukes til pågående eller fremtidig aktivitet/formål.
  • Lofotkraft Bredbånd står fritt til å bruke innhold fra søknaden til å kommunisere på Lofotkraft Bredbånd sine nettsider, sosiale og lokale medier.
  • Lofotkraft Bredbånd forbeholder seg retten til å endre søknadskriteriene.

Lofotkraft Bredbånd sponser ikke

  • Klubber, foreninger og arrangementer utenfor Lofoten
  • Enkeltpersoner eller private formål
  • Politiske eller religiøse formål
  • Reisevirksomhet

 

Søknad om sponsormidler 2024

Søknader om sponsormidler behandles 2 ganger i året. Vi har satt første frist for å søke 09.06.2024. Det blir også mulighet for å søke på høsten, dato vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

For spørsmål; send mail til [email protected]

Søknad om støtte til LAN

Vi bidrar med høye hastigheter til små og store LAN som arrangeres der hvor vi har fiberbredbånd. Den aktuelle dagen skrur vi opp farten på linjene slik at dere kan få den aller beste online-opplevelsen. Husk å send oss søknad om oppgradering i god tid før LANet skal avholdes – minst 5 uker i forveien.

For spørsmål, send mail til [email protected]